Podjetništvo in ekonomija

Denar in njegove funkcije

Da bi neko blago lahko opravljajo funkcijo denarja, mora opravljati naslednje funkcije:

–          splošni menjalni posrednik,

–          merilec vrednosti,

–          zaklad ali hranilec vrednosti,

–          plačilno sredstvo,

–          svetovni denar.

Splošni menjalni posrednik pomeni, da je denar fizično prisoten v menjavi. To lastnost lahko opravlja, če ga vsi radi sprejemajo v plačilo. Kateri pogoji so za to potrebni, bomo spoznali v poglavju o zgodovinskem razvoju denarja.

Merilec vrednosti je denar tedaj, ko izrazi vrednost dveh vrst blaga, ki se medsebojno zamenjata. To funkcijo lahko opravi, tudi če ni dejansko prisoten v menjavi. To je na primer značilno za kompenzacijske posle, ko si dve podjetji pedsebojno dobavljata surovine. Vrednost dobavljenih surovin denarno ovrednotita oziroma izmerita v denarju, vendar se dejansko izplačilo ne izvrši, ker se plačila pobotajo.

Zaklad ali hranilec vrednosti je denar tedaj, ko ga prodajalec odtegne iz denarnega obtoka. Tedaj zadrži plačilo za prodano blago in odloži nakup. Denar lahko porabi kasneje za nakup blaga v enaki vrednosti kot danes. Denar lahko opravlja funkcijo hranilca vrednosti ali zaklada, samo če so cene stabilne. V inflaciji današnja denarna vsota ne zadošča za nakup blaga enake vrednosti v prihodnosti. Zato v inflaciji denar ne more opravljati funkcije hranilca vrednosti.

Plačilno sredstvo je denar tedaj, ko blagovni transakciji ne sledi tudi denarna ali obratno, ko denarni transakciji ne sledi tudi blagovna. To je možno zato, ker se blago proda na kredit, zato blagovni transakciji (prodaji blaga) v istem trenutnu ne sledi denarna transakcija (plačilo). Ko pa kredit zapade v plačilo, se opravi samo denarna transakcija (plačilo blaga), ne pa tudi blagovna (prodaja blaga), saj se je ta izvršila že pred tem. Plačilna funkcija blaga omogoča dolžniško-upniške odnose oziroma kreditne transakcije.

Denar kot svetovni denar omogoča mednarodna plačila. V času zlatega standarda je takšno funkcijo opravljalo zlato, danes pa nacionalne valute. Te funkcije ne opravljajo vse nacionalne valute, temveč samo konvertibilne. Najpogostejše se mednarodna plačila opravljajo v valutah gospodarsko najmočnejših držav. Danes najpogosteje opravljajo funkcijo svetovnega denarja ameriški dolar, evro, jen in angleški funt. Pred uvedbo evra pa so to funkcijo opravljaje tudi valute kot so nemška marka, francoski frank in lira.