Šport in prosti čas

Kamnoseštvo

Deutsch: Steinmetz-brunnen
(Photo credit: Wikipedia)

Kamnoseštvo danes in v preteklosti

Kamnoseštvo je dejavnost, kjer se oblikujejo grobi kosi kamnitih skal. Navadno se oblikujejo v čudovite kreacije, ki so izjemno cenjene. Vsekakor pa je za to dejavnost potrebna posebna usposobljenost. Kamnoseki navadno izbirajo primerne kose, ki so lepi. Tako lahko izrežejo čudovite kreacije iz enega samega bloka. Oblikujejo se geometrijski liki ter zahtevne kreacije. Kamnoseška dejavnost uporablja več vrst naravnega kamna, kot so magmatske, metamorfne, sedimentne in umetne materiale.

Kako je bilo kamnoseštvo v preteklosti?

Zgodovina kamnoseštva je izjemno dolga. Gre za eno izmed najstarejših dejavnosti. Že od vsega začetka naše civilizacije so ljudje oblikovali razna orodja iz kamna. Skozi zgodovino so na podlagi kamnoseštva nastajale prečudovite stavbe, kot so razne katedrale, spomeniki in zgradbe, ki krasijo starodavna mesta še v današnjih dneh. Najbolj znani kamnoseški produkti so Taj Mahal v Indiji, egiptovske piramide, Partheon, Stonehenge v Veliki Britaniji in mnoge druge znane zgradbe. Povpraševanje po kamnoseškem delu je bilo v zgodovini zelo veliko. Renesansa je ščasoma uvedla tradicionalno kulturo kamnosekov. Dejavnost pa je v Ameriko prišla skupaj s prvimi priseljenci.

Katera orodja se uporabljajo v kamnoseštvu?

Kamnoseki uporabljajo različna orodja za kar najboljše obdelovanje. Potrebujejo gladilke, dlete, ravnila, kladiva, brusilnike, vrtalnike, zidarske lopatice in mnogo drugega. Starodavni kamnoseku so premikali izjemno velike kose kamna in še danes je pravzaprav uganka, kako so jih prestavili na kilometre in kilometre daleč. Seveda se je celotna zadeva spremenila v 20. stoletju, ko je prišel motor. Ta je kamnosekom prihranil veliko dela ter seveda časa.

Kakšne je kamnoseštvo danes?

Dandanes je kamnoseštvo dejavnost, ki jo še vedno potrebujemo. Poznamo različne produkte, kot so okenske police, nagrobnike, kuhinje, pulte stopnice in mnoge druge proizvode, ki jih pridobimo iz kamna. Celotno delo pa se je lepo povezalo z umetnino, zato dandanes poznamo prave kreacije kamnoseških mojstrov. Kamnoseštvo je še vedno v veliki meri ohranjeno in cenjeno. Upajmo, da bo tako ostalo tudi v prihodnosti.

Enhanced by Zemanta