Zdravje in hrana

Psihoterapija je odlična priložnost za odpravo vzrokov duševnih motenj

Psihoterapija je samostojna znanstveno-strokovna disciplina, ki se ukvarja predvsem z zdravljenjem duševnih motenj oziroma težav. Strokovnjak – psihoterapevt – pri tem uporablja najrazličnejše psihološke metode dela. Lahko rečemo, da torej psihoterapija ponuja izvrstno priložnost, da lahko ob učinkoviti pomoči strokovnjaka uspešno odpravimo tako vzroke kot simptome duševnih motenj, prav tako čustvenih stisk in ne nazadnje težav v medosebnih odnosih. Vzporedno lahko še čustveno zorimo.

Glavni cilj obravnave pri psihoterapevtu je odstranjevanje in preoblikovanje simptomov, sprememba motečih oblik doživljanja in vedenja in podpora osebne rasti.

Od česa je odvisna učinkovitost psihoterapije?

Učinkovitost psihoterapije je odvisna od številnih dejavnikov. Najpomembnejša pa sta zagotovo dva. To sta odnos med terapevtom ter klientom in klientova motiviranost pa tudi vztrajnost pri ukvarjanju s samim seboj.

Za uspešno psihoterapijo je pomembno, da se klient in terapevt dobro ujemata.
Za uspešno zdravljenje tegob, kot je npr. anksioznost, pri psihoterapiji je pomembno, da se klient in terapevt dobro ujemata.

Za uspeh, ki nam ga lahko ponudi psihoterapija, je poglavitno, na kakšen način se terapevt in klient ujemata. Človek se namreč lahko spreminja samo v okviru odnosa, v katerem se počuti dovolj varno pa tudi sprejeto. Če klient po prvih nekaj obiskih ne doseže pričakovanega rezultata, zagotovo s terapevtom nista dovolj dobra kombinacija.

Nezaželeni učinki psihoterapije

Vsekakor naj bi nas psihoterapija praviloma pripeljala do pozitivnih sprememb. Kljub temu pa takšen proces lahko občasno spremlja cela paleta nezaželenih učinkov. To so denimo lahko neprijetni občutki, kot so jeza, žalost, nemoč, razočaranje, začasno poslabšanje medosebnih odnosov. Seveda se tudi začetni simptomi, zaradi katerih smo prišli na terapijo, za krajši čas lahko povrnejo oziroma jih zamenjajo novi.

Miti in resnice o psihoterapiji

Najpomembneje pa je, da klient ne obupa tudi v omenjenih situacijah oziroma da ne odstopi od terapije, temveč o tem spregovori na seansi. Zavedati se mora, da gre samo za prehodne težave.