Avtomobilizem

Amortizerji, prispevek k večji varnosti

Amortizerji vozilu , blažijo sile , katere med vožnjo nastanejo. Dobro in optimalno delovanje prispeva k večji varnosti potnikov v samem vozilu, kot tudi vseh ostalih udeležencev, kateri so tisti trenutek v bližini vozila udeleženi v prometu. Kot pomemben varnostni element amortizerji prispevajo k večji varnosti v cestnem prometu. Večjo varnost v cestnem prometu amortizerji prispevajo z zagotavljanjem boljše lege vozila, njegove večje stabilnosti, ter aktivnejšega sodelovanja pri preprečevanju nesreč.

Dobri amortizerji zagotavljajo dobro lego, stabilnost in preprečevanje nesreč vsakemu vozilu, z blaženjem sil, ki nastajajo med vožnjo. V primeru, da amortizerji ne delujejo optimalno, voznik izgubi kakovostno povratno informacijo o vozilu oziroma njegovi legi, vodljivosti in stabilnosti. Zaradi tega, ker voznik nima kakovostne informacije o legi, vodljivosti in stabilnosti bo napaèno ocenil pogoje vožnje ter posledično vozilo neprimerno upravljal. Neprimerno upravljanje vozila ima lahko za posledico neobvladovanje vozila, kar se lahko v najslabšem primeru spremeni v razne nesreče. Pri nesrečah je posebno tragièno, da z svojim neodgovornim ravnanjem, ker amortizerji niso bili pravočasno pregledani in zamenjani, povzroèi ne le sebi in soudeležencem v lastnem vozilu poškodbe in škodo, ampak tudi ostalim udeležencem, kateri so bistveno bolj skrbni predvsem pri poglavju vzdrževanja vozila.

Amortizerji se lahko preizkušajo na več načinov. Najboljši ocenjevalec je pooblaščen serviser ali organizacija, ki strokovno pregleda delovanje, ter ugotovi ali so amortizerji zreli za menjavo, ali pa z njimi lahko še naprej varno vozimo. Poleg tega se amortizerji oziroma njihovo optimalno delovanje lahko ugotavlja s skrbnim opazovanjem delovanja vozila. V primeru, da amortizerji svoje funkcije ne opravljajo optimalno, se slednje najprej odrazi v poslabšani legi in vodljivosti.

Problem, ki ga amortizerji (http://www.silux.si/izdelki/podvozje-in-pogon/vzmetenje-blazenje) pri tovrstnem ugotavljanju imajo je v dejstvu, da se vozniki, njihovemu delovanju prilagajamo.