Računalništvo in internet

Registracija domene in delovanje spletnih strani

Sodobna tehnologija in z njo povezan razvoj računalniške opreme je že krepko posegla v naš vsakdan. Praktično si ne moremo več predstavljati, da bi dan preživeli brez uporabe računalnika oziroma druge sodobnih pripomočkov, kot sta telefon ali pa tablica. Tako vsakodnevno uporabljamo splet ter na takšen način spremljamo aktualne novice ali pa brskamo za informacijami, ki jih v nekem trenutku potrebujemo. Za delovanje spletnih strani, ki jih obiščemo, pa so ključne domene.

Domene so del spletnega naslova strani, ki jo obiščemo na svetovnem spletu. So neke vrste naslov, prek katerega lahko posamezniki, ki jih neka tema zanima, obiščejo relevantno spletno stran. Če želimo imeti svojo spletno stran, je pred tem nujna tudi registracija domene.

registracija domene za delovanje spletne strani
Dve spletni strani ne moreta imeti enake domene. Preden neko domeno registriramo, moramo preveriti, ali je izbrana domena še na voljo. Registracija domene je nujna, v kolikor želimo, da naša spletna stran deluje.

Nepogrešljivost domene za delovanje spletnih strani

Domene so torej ključen element, ko govorimo o pripravi oziroma uporabi spletne strani. Je unikaten del spletnega naslova, prek katerega uporabniki oziroma iskalci vsebin, ki so predstavljene na neki strani, dostopajo do dotične spletne strani. Gre torej za tisti del spletnega naslova, ki ga vnesemo v brskalnik oz. v URL vrstico – je torej del naslova, ki je med dvema poševnicama. Domene so sestavljene iz dveh delov: domenske končnice in izbrane domene. Domeni lahko dodamo še tretji del – poddomeno. 

Za delovanje spletnih strani, ki jih obiščemo, je potrebno izpolnjevanje več pogojev – del tega je tudi gostovanje spletnih strani.

Domensko končnico imenujemo tudi vrhnja domena, z njo pa lahko ponazorimo, za kakšno vrsto spletne strani gre – npr. s končnico .si bomo ponazorili, da gre za slovensko spletno stran, medtem ko z .org nakazujemo, da je spletna stran povezana z delovanjem neke organizacije. Domenskih končnic je več, pokažejo lahko tudi povezavo z neko državo.